Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn ondersteunend voor het leerproces van de kinderen. Er komen veel vragen van ouders bij Braams over hulpmiddelen. Bijvoorbeeld of het een kind lui kan maken. Dat is zeer zeker niet het geval. Een mooi hulpmiddel is bijvoorbeeld het opzoekboekje (webwinkel Braams). 

Het Opzoekboekje kan ingezet worden bij leerlingen die: 
  • niet of nauwelijks tot automatisering komen (bijv. leerlingen met dyslexie of dyscalculie),
  • behoefte hebben aan herhaalde, éénduidige instructie,
  • behoefte hebben aan veiligheid (reken- en/of spellingfeiten kunnen ze opzoeken als dat nodig is.
     
Leerkrachten stellen de vraag of het ingezet mag worden bij CITO. Het CITO adviseert in principe om geen hulpmiddelen toe te staan bij het afnemen van de toetsen, maar keurt het wel goed wanneer scholen bewust de keuze maken hulpmiddelen in te zetten.
Een hulpmiddel inzetten bij de CITO hoeft geen probleem te zijn, zolang de school beseft dat de uitkomsten van de toets geen betrouwbare meting geven van het kunnen van de leerling als er een hulpmiddel is gebruikt. Lees er meer over in deze flyer van het CITO.  De besluitvorming over het al dan niet toestaan van hulpmiddelen ligt ten allen tijde bij de schoolleiding. Braams adviseert wel hulpmiddelen in te zetten zowel in de les als bij toetsen. Dit leidt tot minder stress waardoor het kind makkelijker tot leren komt. Sommige kinderen hebben aan kladpapier of vingers al genoeg om de opgave te kunnen maken. Voor leerlingen die moeite hebben met automatiseren van rekenfeiten of strategieën raden wij de inzet van een tafelkaart of ons opzoekboekje Rekenen aan (zie: webwinkel Braams). Uiteraard kan ook de rekenmachine gebruikt worden. Noteer in het leerlingvolgsysteem altijd welk hulpmiddel is gebruikt bij de toets. 

Lees hier meer over de hulpmiddelen bij dyscalculie.
Direct aanmelden