1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Computer: leer/oefenprogramma’s

Computer: leer/oefenprogramma’s


Oefensoftware voor lezen, spellen en rekenen


Kinderen met leerproblemen hebben meestal weinig zin om te oefenen met lezen en spellen. Ze oefenen daardoor te weinig. En dat terwijl ze méér oefening nodig hebben dan kinderen die wel vlot leren lezen en spellen om tot een redelijk niveau te komen. Als je wilt dat een kind met dyslexie meer oefent, moet je het oefenen leuk maken.


Met Woordenhaai, het meest gebruikte oefenprogramma voor kinderen met lees- en spellingproblemen, kunnen kinderen de hele basisschoolstof oefenen door meer dan veertig verschillende spelletjes te spelen. Veel remedial teachers en scholen maken gebruik van Woordenhaai. Als kinderen thuis oefenen, kan de docent gericht aangeven welke woordenlijsten goed aansluiten bij wat het kind leert.bestellen of demo aanvragen? www.woordenhaai.nlMet Cijferhaai kunnen kinderen oefenen met getalbegrip en rekenvaardigheden. Veertig spelletjes geven mogelijkheden om met allerlei vaardigheden te oefenen die van belang zijn voor het leren rekenen: ordenen, groeperen, conservatiebegrip, plaatswaarde, rekenbegrippen, relaties tussen bewerkingen, probleem oplossen, rekenterminologie, hoofdrekenen, redactiesommen en nog veel meer. De variëteit aan spelletjes geeft kinderen veel oefengelegenheid en bevordert het rekenbegrip. Cijferhaai is geschikt voor kinderen van zes tot minimaal veertien jaar, speciaal voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie) en voor kinderen die moeite hebben met het automatiseren van rekenkennis of moeten oefenen met bepaalde typen rekensommen.bestellen of demo aanvragen? www.woordenhaai.nl

Geheugensteuntjes zijn ook een probaat middel om in de klas beter te kunnen meedoen met spellen of rekenen. Een tafelkaart, een klein kaartje waar de tafels tot tien of twaalf volledig op staan, maakt het kinderen die de tafels niet uit hun hoofd geleerd krijgen makkelijker om moeilijke sommen te maken: ze kunnen dan even ‘spieken’ op hun kaart. Zo wordt voorkomen dat kinderen door een gebrek aan automatisering van basiskennis zich niet verder kunnen ontwikkelen met schrijven en rekenen. Braams heeft voor de basisschool zowel voor het spellen als voor het rekenen een opzoekboekje gemaakt (meer info op www.opzoekboekje.nl). Hiernaast zijn er opzoekboekjes voor het voortgezet onderwijs: voor rekenen, voor wiskunde en voor Engels.

Bestellen? www.woordenhaai.nl