1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact

Behandelresultaten ernstige dyslexie

Gepubliceerd op: 18 februari 2013

Braams boekt grote successen met dyslexiebehandeling

Eind 2010 waren de eerste kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie klaar met anderhalf jaar behandeling. De resultaten van de behandeling verschillen natuurlijk behoorlijk van kind tot kind. In de onderstaande tabellen hebben we de resultaten van de eerste 170 leerlingen die klaar zijn met de behandeling bij Braams samengevat.



Leersnelheid = de snelheid van vooruitgang over een bepaalde periode. Een ‘gemiddelde’ leerling in het basisonderwijs heeft een snelheid van 100%. Een leerling die slechts de helft van de leerstof beheerst in dezelfde periode, heeft een leersnelheid van 50%.

Uit de eerste tabel blijkt dat het leertempo van de ernstig dyslectische kinderen vóór de behandelperiode (dus op het moment van het diagnostisch onderzoek) vrij laag was: 40-50%. Dat betekent dat ze gemiddeld na twee jaar pas op het niveau van eind groep 3 zitten (ze doen daar twee keer zo lang over). Tijdens de behandeling is het leerrendement véél groter dan voor de behandeling. Door de in- spanningen van school in combinatie met de specialistische behandeling, is het leertempo zeker twee keer zo snel!

Bij het AVI-lezen en op het PI dictee gaan ze gemiddeld zelfs iets harder vooruit dan hun groep! Dat betekent dus dat ze een stuk(je) van hun achterstand inhalen. Sommige kinderen zijn na de behandelperiode zelfs ‘bij’: ze hebben de achterstand helemaal ingelopen. We zien dat vooral met spellen, en wat minder vaak met tekst lezen. Bij het lezen van losse woorden komt dit zelden voor.



Uit de tweede tabel blijkt dat een flink deel van de ernstig dyslectische kinderen tijdens de 18 maanden durende behandeling meer vooruitgang boekt dan hun klasgenoten en dus echt een stukje achterstand inhalen. Dat is een prachtig resultaat! Dat is bereikt dankzij een zeer intensieve samenwerking van kind, ouder en behandelaar. De ouder oefent vier keer per week met het kind en is intensief betrokken bij het wekelijkse behandeluur. Ook de school heeft een grote rol gespeeld, met goede handelingsplannen, intensieve behandelperiodes en goede begeleiding in de klas!