1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact

Nieuws over de vergoedingsregeling ernstige dyslexie

Gepubliceerd op: 18 februari 2013 Sinds januari 2009 wordt onderzoek en behandeling bij kinderen met ernstige dyslexie vergoed via de basisverzekering. Deze vergoeding is in 2009 ingevoerd zonder dat alle details geregeld waren. Dit heeft veel onduidelijkheid gegeven, niet alleen voor de scholen maar ook voor de specialistische praktijken.

Recent zijn er weer twee onduidelijkheden opgehelderd: over het aantal meetmomenten en over welke leerlingen wel/niet in aanmerking komen.
 

Twee meetmomenten met E scores

In de afgelopen jaren gaf men aan dat er drie toetsmomenten nodig waren om te kunnen verwijzen naar de vergoede zorg: één voor leesinterventie, een tijdens en een na de leesinterventie. Momenteel wordt er genoegen genomen met twee meetmomenten: een meetmoment voor de intensieve behandelperiode (de voormeting) en een erna (de nameting). Dit kunnen de standaard LVS meetmomenten zijn (januari en juni), maar er kan ook tussendoor worden getoetst (bijv. na vier maanden leesinterventie). Scholen hebben hier recent een brief over gehad van het NRD.

Op die twee meetmomenten moet de leerling E-scores halen op de DMT test. Een enkele D score wordt getolereerd als de spelling (SVS) ook op E niveau is. Uiteraard zijn er altijd kinderen die ‘randjegevallen’ zijn. Meld dan gewoon aan, en motiveer waarom u kiest voor aanmelding. Die motivatie kan voor de beoordeling van doorslaggevend belang zijn.

Docenten en Interne Begeleiders weten waarschijnlijk dat Cito tegenwoordig ook een scoresysteem van I tot V hanteert. Dit is een verdeling in groepen van 20 procent, waarbij een score I staat voor de beste 20 procent en een score V voor de zwakste 20 procent. Het oude scoringssysteem ging van A tot E, waarbij de E score voor de zwakste tien procent stond. Een V score in het nieuwe model kan dus een D of een E score zijn in de oude indeling. Als u een uitdraai maakt van het LVS van een leerling, zorg dan dat u ook de A-E scores mee afdrukt!
 

Comorbiditeit

Nog meer verwarring is er over comorbiditeit (dit is het samen voorkomen van meerdere stoornissen, bijv. dyslexie en adhd of dyslexie en een aan autisme verwante stoornis). Het is bekend dat kinderen die op het speciaal onderwijs zitten (de clusterscholen) niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling. Dit geldt ook voor kinderen met een PGB of LGF. Het was niet duidelijk of kinderen die wél een andere stoornis hebben, maar niet voor zo’n geldpotje in aanmerking komen, binnen de vergoedingsregeling hulp zouden kunnen krijgen. Zeer recent is hierover duidelijkheid gekomen:

• als er een andere stoornis is en het is al op voorhand duidelijk dat deze belemmerend zal zijn voor diagnostiek en behandeling, dan komt een kind niet in aanmerking voor vergoed onderzoek. Het kind moet dan eerst voor de belemmerende problemen hulp krijgen.

• is het niet duidelijk of een andere stoornis belemmerend zal zijn, dan kan het kind wél toegelaten worden tot de vergoede diagnostiek. De hoofdbehandelaar van Braams zal dan bepalen of een kind voldoende leerbaar is en tot het vergoede behandeltraject wordt toegelaten.