Tips voor leerkrachten en docenten


Eigen kennis
Vergroot je kennis over dyslexie! Niet alleen over de vaktechnische kanten, maar ook over de sociaal-emotionele gevolgen voor leerling en ouders. Lees daarom ook de informatie voor ouders.
Lees het tijdschrift Balans Magazine van de oudervereniging Balans. Bekijk de Vlaamse site: www.letop.be. Je houdt dan je kennis up to date, en leest ook verhalen van ouders die inzicht geven in hun kant van het verhaal. Ook lees je over de regelingen en faciliteiten die in Nederland nogal eens veranderen. Wees je er van bewust dat dyslexie meer gevolgen heeft dan alleen maar lees- en spellingproblemen. Zo kost het overschrijven van het bord veel meer moeite (kind moet drie keer kijken om goed over te schrijven, maar heeft daarvoor niet de tijd, vandaar al die fouten!). Ook hebben leerlingen met dyslexie meer last van omgevingslawaai, waardoor ze de instructie minder goed verstaan.

Dyslexiebeleid
Voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er protocollen verschenen. Deze geven uitgebreide info over de meest optimale manier van begeleiden van dyslectische kinderen. Dyslexieprotocollen zijn er voor alle schooltypen, van kleuteronderwijs tot hbo en universiteit.

Pedagogisch
Straffen en slechte cijfers zijn schadelijk voor de motivatie van de leerling! Pre-teaching helpt vaak goed: als een leerling voorbereid is voordat de klas aan een taak begint, kan hij of zij goed meedoen. Kleine aanpassingen waar je weinig moeite voor hoeft te doen, kunnen soms voor een leerling een wereld van verschil betekenen.
Heb geregeld contact met de dyslectische leerling om te weten te komen of jouw aanpak voor hem of haar effectief is. Wat voor het ene kind een uitkomst is, vindt het andere kind juist heel vervelend. Overleg met ouders, schakel ouders erbij in (als dat kan). Hoor ze uit, zodat je de dyslectische leerling nog beter begrijpt. Bekijk de kinderpagina’s van deze site!

Didactisch
Je wilt die kinderen jouw vak leren, jouw enthousiasme overbrengen. Zoek andere wegen als de standaardaanpak niet werkt. Het is beter om met andere middelen je doel te bereiken, dan dat ze afhaken voor jouw vak, of voor het leren in het algemeen!

De veelgebruikte software op dyslexiegebied binnen Nederlandse basisscholen is Taalblobs.
Direct aanmelden