Missie & visie
 
Missie

Braams wil een betrouwbare, degelijke psychologenpraktijk zijn voor kinderen, jeugdigen en hun ouders en evidence based behandelingen bieden. Door te werken in een multidisciplinair team en het samen met diverse ketenpartners zoeken naar de beste oplossing, wil Psychologenpraktijk Braams hier vorm aan geven. Psychologenpraktijk Braams streeft naar een solide verankering in de sociale wijkteams, huisartspraktijken en scholen.

Visie

Braams is een kleinschalige, innoverende praktijk voor Kinder - & Jeugdpsychologie (basis ggz) en dyslexie- en dyscalculiezorg. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis draagt Psychologenpraktijk Braams bij aan groei van talentenkracht, op weg naar zelfstandig functioneren in school, studie, werk en vrije tijd.
Direct aanmelden