Tijdig afmelden

Afzeggen behandeling

 

Braams heeft in haar agenda tijd gereserveerd voor onderzoek of behandeling van uw kind. De behandelaar of onderzoeker zit op u te wachten. Behandel- en onderzoekstijden zijn schaars en kostbaar. Daarom worden kosten berekend voor het niet tijdig afzeggen: €50. Deze kosten kunt u niet declareren. 

Het kan voorkomen dat u de behandelafspraak moet afzeggen, omdat u onverwachts niet kunt of omdat uw kind ziek is (geworden). Wij verwachten dat ouders/verzorgers van een cliënt ten minste 24 uur voor de afspraak contact met ons opnemen om de afspraak af te zeggen en een nieuwe behandelafspraak in te plannen. Bij afmelden in geval van ziekte gelden andere regels, zie hieronder. Als u later dan de afgesproken 24 uur (ongeacht de reden van afmelding) of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, brengen wij €50,- in rekening. Deze zogenaamde 'no show' kosten kunt u niet declareren.

Afmelden bij ziekte
Wanneer uw kind ziek is verwachten wij dat u vanaf het moment dat u weet dat uw kind ziek is contact met ons opneemt om de behandeling af te zeggen. Dus zo vroeg mogelijk in de ochtend maar in ieder geval voor 8.30 uur of vanaf het moment dat u weet dat uw kind ziek is. Doet u dat niet dan zullen wij het 'wegblijftarief' van €50,- in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren. 

Afmelden kan telefonisch of per mail. Braams is telefonisch van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Bij geen gehoor tijdens openingstijden krijgt u de mogelijkheid om de voicemail inspreken. Ook wanneer u buiten de openingstijden belt, krijgt u de gelegenheid de voicemail in te spreken. In het geval van afzeggen middels e-mail, stuurt u deze naar info@braams.nl.
Direct aanmelden