(Enkelvoudig) trauma

 
Bij Braams worden enkelvoudige trauma’s behandeld (denk aan: negatieve ervaringen waardoor (faal)angst is ontstaan, een ongeluk, pestervaringen etc.). Bij Braams zijn overigens geen behandelmogelijkheden voor cliënten met meervoudige of complexe traumaproblematiek (zoals langdurig seksueel misbruik, huiselijk geweld of verwaarlozing). Tijdens het intakegesprek zal beoordeeld worden of de problematiek passend is binnen de afdeling Kinder- & Jeugdpschologie van Braams. Voor het behandelen van traumatische ervaringen kan onder andere EMDR worden ingezet.

Voorbeeld van klachten die kunnen ontstaan na negatieve/traumatische ervaringen zijn:
  • Herbeleven van de gebeurtenis (flashback of dromen); 
  • Prikkelbaarheid; 
  • Vermijdingsgedrag;
  • Slaapproblemen;
  • Gevoelens van spanning, angst en somberheid;
  • Concentratieproblemen. 

Behandeling
Bij de behandeling van trauma wordt doorgaans de combinatie van EMDR en cognitieve gedragstherapie (CGT) ingezet. Gestart wordt met psycho-educatie. Hierbij wordt aan het kind of de jongere en zijn of haar ouders uitleg gegeven over (het ontstaan) de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd middels behandeling. EMDR is een behandeling die ontwikkeld is voor de verwerking van ingrijpende ervaringen. Daarnaast is het belangrijk dat een kind of jongere leert om anders te denken en doen en inzicht te verkrijgen in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Dit helpt om op een goede manier met de klachten om te gaan. Dit kan middels de inzet van cognitieve gedragstherapie. 
Een schrijftherapie is ook een mogelijke behandelmethode om in te zetten bij trauma. Het kind of de jongere beschrijft samen met de behandelaar middels tekeningen en/of tekst het verhaal van het trauma. Ook bij schrijftherapie is het belangrijk dat een kind of jongere leert omgaan met zijn of haar gedachten en gedrag. 
Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. 
Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Naast de individuele behandeling is ouderbegeleiding mogelijk bij Braams. Indien nodig wordt de school betrokken bij de behandeling. 

Contact?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden