Negatief zelfbeeld


Een negatief zelfbeeld kan de (leer)ontwikkeling in de weg zitten. Leerproblemen en leerstoornissen kunnen echter ook de oorzaak zijn van het negatieve zelfbeeld. Immers: weinig vooruitgang kan leiden tot verlies aan zelfvertrouwen, gevolgd door verlies aan controle en gevoelens van hulpeloosheid. Dit kan op diens beurt leiden tot een negatief zelfbeeld wat weer invloed kan hebben op de vooruitgang. In beide gevallen kan het leiden tot minder functioneren, bijvoorbeeld in een schoolsituatie en/of in een behandelsetting. 

Kenmerken van een negatief zelfbeeld kunnen zijn: 
  • Sterk verlangen naar goedkeuring; 
  • Angst om negatief beoordeeld te worden;
  • Onzekerheid; 
  • Hoge mate van zelfkritiek;
  • Gevoelig voor kritiek van anderen; 
  • Gevoelens van waardeloosheid - niet de moeite waard zijn; 
  • Denken dat anderen beter/belangrijker zijn; 
  • Het gevoel hebben niks te kunnen, niet trots zijn op jezelf; 
  • Somberheid. 

Behandeling
De meest gebruikte therapie bij een negatief zelfbeeld is cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij (CGT) krijgt een kind of jongere inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. In de behandeling is aandacht voor het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragspatronen die de onzekerheid en lage zelfbeeld van het kind of de jongere in stand houden. Cognitieve herstructurering (negatieve gedachten omzetten in helpende en positieve gedachten), versterken van de zelfwaardering en het vergroten van de aandacht op positieve en goede dingen zijn belangrijke elementen in de behandeling. 
Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. De behandeling start doorgaans met psycho-educatie. Hierbij wordt aan het kind of de jongere en zijn of haar ouders uitleg gegeven over (het ontstaan) de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd middels behandeling. 
Indien geïndiceerd kan bij een negatief zelfbeeld (ook) gedacht worden aan de inzet van EMDR. EMDR is een behandeling die ontwikkeld is voor de verwerking van ingrijpende ervaringen. Kinderen of jongeren kunnen negatief over zichzelf zijn gaan denken vanwege nare gebeurtenissen uit het verleden, bijvoorbeeld door pestervaringen. EMDR staat vaak niet op zichzelf en maakt vaak onderdeel uit van een bredere behandeling.
Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Naast de individuele behandeling is ouderbegeleiding mogelijk bij Braams, om ouders te ondersteunen in hun ze hun kind kunnen helpen en ondersteunen.

Contact?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden