Een aandachtsvolle benadering


Professionaliteit, een persoonlijke, liefdevolle benadering en een georganiseerde omgeving gaan bij Psychologenpraktijk Braams samen op. De psychologen en orthopedagogen weten aan te sluiten bij de persoonlijkheid van het kind of de jongere. In de hulpverlening is het van groot belang dat sprake is van een 'klik'. De teamleden van Psychologenpraktijk Braams zijn inhoudelijk sterk en weten hoe een 'klik' met het kind of de jongere tot stand kan komen. Dat cliënten van Psychologenpraktijk Braams tevreden zijn over haar toonaangevende zorg, vertaalt zich in een hoog waarderingscijfer: 8.9. Psychologenpraktijk Braams heeft twee afdelingen: afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie | afdeling Specialistische dyslexie- en dyscalculiezorg

Direct aanmelden