Hulpverlening


De zorg van Psychologenpraktijk Braams is kort als het kan, langer als dit nodig is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.

Toonaangevende hulpverlening: dyslexie- en dyscalculiezorg | Kinder- & Jeugdpsychologie (basis ggz)
Psychologenpraktijk Braams is een multidisciplinaire praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie (basis ggz) en dyslexie- en dyscalculiezorg. De psychologen en orthopedagogen werken nauw samen. Psychologenpraktijk Braams staat bekend om haar toonaangevende zorg; zij is een begrip in Nederland en Vlaanderen.  Psychologenpraktijk Braams biedt analytische diagnostiek en behandeling in een respectvolle context; die respectvolle houding wordt overigens ook verwacht van de cliënt. Psychologenpraktijk Braams werkt met evidenced based behandelingen; diagnostiek en behandeling zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Het cliënttevredenheidscijfer: 8,9. Het team is zich ervan bewust elke dag opnieuw invulling te moeten geven aan de hoge verwachtingen van kinderen en hun ouders en leerkrachten/ib-ers.

Psychologenpraktijk Braams heeft twee afdelingen: 
 
  • Kinder- & Jeugdpsychologie; basis ggz (Regio Centraal Gelderland, IJsselland en Midden IJssel/Oost-Veluwe)
Diagnostiek voor de Kinder- en Jeugdpsychologie (basis ggz) wordt aangeboden op de locaties van Psychologenpraktijk Braams in Deventer en Zwolle. Behandelingen kunnen in sommige gevallen ook op de locatie Apeldoorn, Arnhem en Zutphen plaatsvinden. Bij de regio Centraal Gelderland horen Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Regio IJsselland bestaat uit de volgende gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
  • Dyslexie- en dyscalculiezorg op alle locaties
Dyslexie- en dyscalculiezorg vindt plaats op de locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda, Zwolle en Zutphen.
 
Behandelgebieden Afdeling Kinder - & Jeugdpsychologie; basis ggz (Regio Centraal Gelderland, IJsselland en Midden IJssel/Oost-Veluwe))
  • Aandacht- en concentratieproblemen; afgeleid raken, taken niet afmaken, problemen met plannen en organiseren, uitstellen van taken, korte spanningsboog, innerlijke rusteloosheid, moeilijk kunnen ontspannen, veel last van omgevingslawaai, rommelige kamer/werkplek, chaotisch zijn, snel verveeld zijn, vergeetachtigheid, moeilijk op je beurt kunnen wachten (onderzoek en/of behandeling naar ADD/ADHD is mogelijk);
  • Angstklachten; overmatig piekeren, faalangst, angst voor beoordeling van anderen, specifieke fobieën, pleinvrees, paniekaanvallen, verlatingsangst; 
  • Dwanghandelingen; heel vaak de lampen aan en uit moeten doen, onafgebroken schoonmaken, heel vaak controleren of het huis wel op slot zit;
  • Negatief zelfbeeld; onzekerheid, sterk verlangen naar goedkeuring, hoge mate van zelfkritiek, gevoel van waardeloosheid, gevoelig voor kritiek van anderen, het gevoel hebben niks te kunnen;
  • Somatische klachten; last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn, terwijl een medische oorzaak is uitgesloten door huisarts of kinderarts;
  • Traumatische ervaringen; pestervaringen, een ongeluk, nare ervaring met een leerkracht etc.;
  • Woede-aanvallen; driftbuien, snel boos worden, opstandig gedrag, vaak ruzie hebben.

Behandelgebieden Afdeling dyslexie- en dyscalculiezorg (Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda, Zwolle en Zutphen)
 

Wanneer is sprake van een behandelovereenkomst?
Onze hulpverlener zal de aanmelding doornemen, wanneer de aanmelding compleet is en Braams de zorgtoewijzing van de gemeente heeft ontvangen. De zorgtoewijzing betekent dat de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn de zorg te vergoeden. De hulpverlener kijkt of de begeleidingsmogelijkheden die Braams biedt passend zijn voor jou/ uw kind. De hulpverlener zal bij vragen telefonisch contact met u/ jou opnemen.

Nadat de hulpverlener het dossier heeft doorgenomen, vindt een intakegesprek plaats. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, zal in afstemming met cliënt, ouder(s) en hulpverlener het traject voortgezet worden. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag niet passend is bij het zorgaanbod van Braams, zal de hulpverlener in afstemming met cliënt, ouder(s) en verwijzer meedenken welke zorg/ behandelinstelling wel passend zou kunnen zijn. Dus blijkt uit het intakegesprek dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, dan is vanaf dat moment  sprake van een behandelovereenkomst.

Wat doet Psychologenpraktijk Braams niet? 

Psychologenpraktijk Braams is niet uitgerust om behandeling te bieden buiten de hieronder genoemde aandachtsgebieden, geen spoedzorg, geen crisiszorg. Braams biedt ook geen medicatiebehandelingen. Braams biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit Braams in principe niet beschikbaar. Braams heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Braams biedt ook geen behandeling bij kinderen of jongeren waarbij er sprake is van suïcidedreiging of kinderen/jongeren in echtscheidingssituaties zolang er sprake is van juridische procedures.
 
Direct aanmelden