Hulpverlening


De zorg van Braams is kort als het kan, langer als dit nodig is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.

Toonaangevende hulpverlening: dyslexiezorg | Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ
Braams is een multidisciplinaire praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ en dyslexiezorg. De psychologen en orthopedagogen werken nauw samen. Braams staat bekend om haar toonaangevende zorg; zij is een begrip in Nederland en Vlaanderen.  Braams biedt analytische diagnostiek en behandeling in een respectvolle context; die respectvolle houding wordt overigens ook verwacht van de cliënt. Braams werkt met evidenced based behandelingen; diagnostiek en behandeling zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Het cliënttevredenheidscijfer: 8,9. Het team is zich ervan bewust elke dag opnieuw invulling te moeten geven aan de hoge verwachtingen van kinderen en hun ouders en leerkrachten/ib-ers.

Braams heeft twee afdelingen: 
 
  • Kinder- & Jeugdpsychologie; (basis) GGZ 
Diagnostiek voor de Kinder- en Jeugdpsychologie (basis) GGZ wordt aangeboden op de locaties van Braams in Deventer, Zwolle en Apeldoorn. Behandelingen kunnen in sommige gevallen ook op de locatie Arnhem en Zutphen plaatsvinden. Bij de regio Centraal-Gelderland horen Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Regio IJsselland bestaat uit de volgende gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
 
  • Dyslexiezorg op alle locaties
Dyslexiezorg vindt plaats op de locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda, Zwolle en Zutphen.
 
Behandelgebieden Afdeling Kinder - & Jeugdpsychologie; (basis) GGZ 

Behandelgebieden Afdeling dyslexiezorg (Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda, Zwolle en Zutphen)
 

Wanneer is sprake van een behandelovereenkomst?
Onze hulpverlener zal de aanmelding doornemen, wanneer de aanmelding compleet is en Braams de zorgtoewijzing van de gemeente heeft ontvangen. De zorgtoewijzing betekent dat de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn de zorg te vergoeden. De hulpverlener kijkt of de begeleidingsmogelijkheden die Braams biedt passend zijn voor jou/ uw kind. De hulpverlener zal bij vragen telefonisch contact met u/ jou opnemen.

Nadat de hulpverlener het dossier heeft doorgenomen, vindt een intakegesprek plaats. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, zal in afstemming met cliënt, ouder(s) en hulpverlener het traject voortgezet worden. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag niet passend is bij het zorgaanbod van Braams, zal de hulpverlener in afstemming met cliënt, ouder(s) en verwijzer meedenken welke zorg/ behandelinstelling wel passend zou kunnen zijn. Dus blijkt uit het intakegesprek dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, dan is vanaf dat moment  sprake van een behandelovereenkomst.

Wat doet Braams niet? 
Braams is niet uitgerust om behandeling te bieden buiten de genoemde aandachtsgebieden, geen spoedzorg, geen crisiszorg. Braams biedt ook geen medicatiebehandelingen. Braams biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit Braams in principe niet beschikbaar. Braams heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Braams biedt ook geen behandeling bij kinderen of jongeren waarbij er sprake is van suïcidedreiging of kinderen/jongeren in echtscheidingssituaties zolang er sprake is van juridische procedures.
 
Direct aanmelden