Verwijzers


  • Braams biedt hiervoor geen behandeling.
  • Ernstige verslavingen, acute psychoses en acute suïcidaliteit vallen onder de uitsluitingscriteria van Braams. Daarnaast is Braams niet uitgerust om specialistische diagnostiek en behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking. Wij verzoeken u als verwijzer om te verwijzen naar een instelling die meer intensieve en specialistische behandeling biedt, waarbij crisiszorg of opname tot de mogelijkheden behoort.
  • Verwijzer

  • Cliënt

  • Overige vragen

   • Verwijsreden voor Kinder- & Jeugdpsychologie *

    (Braams behandelt niet voor andere dan deze klachten.)
   • Eventuele bijlages
Aanmelden nieuwsbrief