Kinderen voortgezet onderwijs

Niet-vergoede dyslexiezorg voortgezet onderwijsParticuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg bij Psychologenpraktijk Braams
De afdeling leerstoornissen van Braams biedt - naast de vergoede dyslexiezorg - ook particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg. De afdeling verricht zowel particulier dyslexieonderzoek als een specialistische dyslexiebehandeling bij leerlingen in  het voortgezet onderwijs. 
 
Voor meer informatie over dyslexiezorg voor leerlingen in het basisonderwijs, klik hier
  
Mijn kind zit inmiddels op de middelbare school. Is er toch sprake van dyslexie?
Het is goed mogelijk dat pas later in de schoolloopbaan van uw kind de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat dyslexie pas duidelijk wordt als de leerling te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Leerlingen met een matige dyslexie en een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak geen extra hulp nodig gehad op de basisschool. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste lezers van de groep hebben behoord, kan het lezen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Vooral het vak Engels kan voor kinderen met dyslexie erg lastig zijn. Voor het voortgezet onderwijs bestaat er geen vergoedingsregeling voor dyslexieonderzoek en specialistische dyslexiebehandeling. 
 
Welke informatie is er nodig voor de aanmelding om een leerling aan te melden voor een dyslexieonderzoek?
Bij de leerling is sprake van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spellen. Daarnaast moet voor de leerlingen in de onderbouw didactische resistentie worden aangetoond. De gedragswetenschapper bepaalt per leerling of dit op basis van aangeleverde voorinformatie kan worden vastgesteld, of dat er behandelingen nodig zijn voordat de diagnose gesteld kan worden. In geval van twijfel over de mate van didactische resistentie, kan er een periode van intensieve hulp worden geboden om deze twijfel weg te nemen. De hulp kan zowel door de school georganiseerd worden als door Braams. In het boek ‘Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het VO’ staat een overzicht van verschillende begeleidings- en interventieprogramma’s die ingezet kunnen worden.

Voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs geldt dat zij al jaren leeservaring hebben opgedaan. Wanneer er op dat moment sprake is van een significante achterstand, is didactische resistentie aannemelijk. Dit hoeft dan niet te worden aangetoond door middel van een remediërend traject.

Hebt u vragen over de particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord. 
Tarieven Particuliere Hulpverlening: klik hier
 
Direct aanmelden