Behandeling verbetert zelfvertrouwen


In Nederland heeft vier tot acht procent van de kinderen een vorm van dyslexie. Zij ervaren moeilijkheden bij het lezen, spellen en automatiseren, terwijl informatie wel goed wordt verwerkt als het niet om spellen of lezen gaat. Bij collega-organisatie OCRN wordt voor kinderen van acht tot twaalf jaar met ernstige dyslexie een vergoede behandeling geboden, gebaseerd op een methode die voor de meeste kinderen bewezen effectief is: de Braams-behandeling. 

Naast de problemen op de gebieden spellen en lezen, komt uit diverse onderzoeken naar voren dat kinderen met ernstige dyslexie vaker dan andere kinderen een lager zelfvertrouwen hebben. Zij denken dat zij slechter zijn dan andere kinderen op schoolvakken en hebben een lager algemeen gevoel van eigenwaarde. We denken dat deze klachten voortkomen uit de ervaring dat ze steeds maar weer slechtere resultaten halen dan anderen en dus steeds faalervaringen opdoen. In het ergste geval zou dit er op de lange termijn toe kunnen leiden dat sommige kinderen klachten als (faal)angst en somberheid ontwikkelen.

Ruim 120 kinderen hebben bij de start van hun traject bij OCRN een vragenlijst ingevuld over hun zelfwaardering. De metingen werden met toestemming van de ouders ingevuld en de gegevens werden anoniem verwerkt. Uit deze eerste meting komt naar voren dat de kinderen inderdaad aangeven een lager zelfbeeld te hebben over hun schoolse vaardigheden. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze zich weleens zorgen maken of ze hun schoolwerk wel net zo goed doen als andere kinderen en of ze wel net zo slim zijn. Op andere gebieden zien zij zichzelf als net zo waardevol.

Als wordt gekeken naar de 22 kinderen die gedurende 17 behandelafspraken zijn gevolgd, is te zien dat jongens zeer duidelijk een verbetering in hun zelfwaardering over hun schoolse vaardigheden laten zien na de behandeling. Bij meisjes was dit effect er ook, maar leek dit voor nu minder groot te zijn. We spreken over een positieve trend. Omdat niet ieder kind voor behandeling gevolgd kon worden, zijn we nog voorzichtig in uitspraken over wat de resultaten ons laten zien. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat kinderen met dyslexie meer hinder van dyslexie ondervinden dan alleen een leerachterstand. Én dat de behandeling hen lijkt te helpen in het verbeteren van hun zelfvertrouwen.

Meer onderzoek is nodig om te bekijken hoe de resultaten zijn als er een grotere groep kinderen wordt onderzocht en we langer de tijd hebben om hen te volgen. We zijn heel enthousiast over dit eerste resultaat.

Onderzoeker: mw. drs. C. Rem, Klinisch Psycholoog
Supervisie: mw. dr. F. Withaar, Klinisch Psycholoog
Direct aanmelden